Hjem

General characteristics

Crew: two (student and instructor)

Length: 8.84 m

Wingspan: 12.81 m

Height: 3.57 m

Wing area: 253.7 ft² (23.6 m²)

Empty weight: 1,886 kg

Loaded weight: 2,548 kg

Powerplant: 1 × Pratt & Whitney R-1340-AN-1 Wasp radial engine, 600 hp (450 kW)

 

Performance

Maximum speed: 208 mph at 5,000 ft (335 km/h at 1,500 m)

Cruise speed: 145 mph (233 km/h)

Range: 730 miles (1,175 km)

Service ceiling: 24,200 ft (7,400 m)

Rate of climb: 1200ft/min (6.1 m/s)

Wing loading: 22.2 lb/ft² (108 kg/m²)

Power/mass: 0.11 hp/lb (kW/kg)

 

 

Her kommer ny info om vår Harvard LN-TEX innen våren 2019

 

Kort historikk og spesifikasjoner


North American AT-6 Texan er et treningsfly som ble brukt til videre utdannelse av piloter før de fikk trening på det flyet de skulle fly i tjeneste. AT var den amerikanske forkortelsen for Advanced Trainer, men etter 1948 fikk alle treningsfly prefikset T, og AT-6 Texan ble T-6 Texan. I britisk og kanadisk tjeneste fikk flyet navnet Harvard, og dette navnet ble brukt også blant annet i Norge. Over 20 000 fly ble bygget og flyet var fremdeles i tjeneste i flyvåpenet til Paraguay så sent som 1999. En Harvard er også fremdeles i registeret til RAF, i tjeneste hos Defence Evaluation and Research Agency.

 

Over 1 100 Texan/Harvard/SNJ er fremdeles bevart og svært mange er fremdeles flydyktige. Noen opereres av flere flyvåpens «museum-flights», men et stort antall fly er også i hendene på private operatører og flyet kan sees jevnlig på flyshow. Det finnes tre flyvedyktige Harvard i Norge, LN-PFX, LN-TEX og LN-WNH.